www.jidsai.com ขอเชิญร่วมสั่งจองพระชัยวัฒน์อุ้มบาตรน้ำมนต์ เนื้อเบญจฤทธิ์ รุ่น "นะเศรษฐี"
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ขอเชิญร่วมสั่งจองพระชัยวัฒน์อุ้มบาตรน้ำมนต์ เนื้อเบญจฤทธิ์ รุ่น "นะเศรษฐี" article

 

ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจอง
 
พระชัยวัฒน์อุ้มบาตรน้ำมนต์
 เนื้อเบญจฤทธิ์ รุ่น "นะเศรษฐี"
(ขนาดความสูง ๓.๗ เซนติเมตร)
 
ภายในบรรจุเม็ดกริ่ง พร้อมผงอิทธิเจ
หล่อหลอมจากเหล็ก ๕ สิ่ง
 จัดสร้างตามตำราโบราณฯลฯ
(จัดสร้างจำนวน ๘ องค์ เปิดให้เช่าบูชา ๒ องค์)
 
ประกอบพิธีเททองหล่อ
ณ โรงหล่อพรมรังสี พุทธมณฑลสาย ๓ จังหวัดนครปฐม
 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
 
ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่
 
 
พระชัยวัฒน์ เป็นรูปเคารพที่สร้างบูชาพระพุทธเจ้า ในสมัยโบราณจะนิยมหล่อองค์พระปฏิมากรขนาดเล็ก เกศแหลม ที่ใช้อาราธนาติดตัวออกศึกสงคราม ไว้คุ้มครองป้องกันภยันอันตรายต่างๆ นอกจากนี้จะมีการหล่อพระฤกษ์ ซึ่งเป็นพระปฏิมากรขนาดเล็ก มีลักษณะพระเศียรโล้น นิยมสร้างไว้คู่กันกับพระชัย จึงนิยมเรียกว่า "พระฤกษ์ พระชัย" อานุภาพของพระฤกษ์พระชัยโบราณท่านนิยมอาธนาติดตัว แขวนคอช้างศึก ม้าศึก วัว ควาย ตลอดจนพกไว้ติดตัว เพื่อป้องกันภูติผีปีศาจทั้ปวง สามารถล้างอาถรรพ์ต่างๆได้ นอกจากนี้ยังมีอานุภาพคงกระพันชาตรี หรือเมตตามหานิยม ตามแต่ผู้ใช้จะอาราธนาไปทางไหน ซึ่งพระฤกษ์พระชัย มักทำให้หลายท่านเข้าใจผิดว่าเป็นแบบเดียวกันกับงั่ง เครื่อรางชนิดหนึ่ง ที่มีอานุภาพทางเมตตามหาเสน่ห์  เพราะงั่งมีความแตกต่างตรงที่ตาจะฟังพลอยหรือทำให้มีสีแดงบริเวณดวงตา   

แต่ในบางตำรากล่าวไว้ว่าพระกริ่ง และพระชัยวัมน์ มีคติการสร้างมาจากสมเด็จพระวันรัต วัดป่าแก้ว ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีการพบตำราเลขยันต์ และวิธีการสร้างพระ แต่เมื่อนำมาพิจารณาเค้ามูลความจริง พระกริ่ง นั้นสร้างเป็นรุปพระไภสัชคุรุประภาตถาคต ตามนิกายมหายาน ต้นกำเนิดพบที่แถบประเทศธิเบต จีน รวมไปถึงขอมในสมัยโบราณ ซึ่งประเทศเหล่านี้นับถือนิกายมหายานมาแต่เดิมทุน ย่อมขัดแย้งกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มีการนับถือพุทธศาสนา นิกายหินยานเถรวาท มาตั้งแต่สุโขทัย ซึ่งมักนิยมสร้างรูปเคารพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ มากว่าการสร้างรูปเคารพโพธิสัตว์ และในส่วนพระชัย ภายหลังเรียกว่าพระชัยวัฒน์ อันเนื่องมาจาก คำว่า วัฒน์  นั้นมาจาก วัฒนะ (อายุ) อาจแปลความหมายโดยรวมได้ว่า เป็นการสร้างพระพุทธปฏิมากร ขนาดเล็ก เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า และต่อดวงชะตาตนเอง  หรือมอบให้แก่คนใกล้ชิดนำไปบูชาสักการะ ดังที่ปรากฏเห็นในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ที่พระมหากษัติย์ หรือเจ้านายหลายพระองค์นิยมหล่อพระชัยวัฒน์ ในช่วงที่เสวยราชสมบัติ หรือมีพระชนมายุครบรอบในโอกาสต่างๆ

 

 
(ช่อชนวน เนื้อสัมฤทธิ์)
 
 

ชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทยจึงต้องการอนุรักษ์ศาสตร์โบราณ ว่าด้วยการสร้างพระชัยวัฒน์ อันเป็นเคล็ดแห่งชัยชนะ อ้างอิงมาจากคติของการบรรลุโพธิญาณขององค์สมเด็จพระสัมมสัมพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า อีกทั้งยังอาศัยอำนาจแห่งพุทธคุณ ปกป้องคุ้มครองรักษาป้องกันภยันอันตรายทั้งปวง ดังบาลีท่านว่า "พุทธบูชา มหาเตชะวันโต" การบูชาพระพุทธเจ้าย่อมมีเดชมีอำนาจมาก นับว่าคติการสร้างพระชัยมิใช่การสร้างที่เลื่อนลอย แต่กลับเป็นอุบายของคนโบราณอันชาญฉลาดที่ต้องการสร้างพระพุทธปฏิมากรองค์เล็ก ให้สามารถสะดวกในการพกพาอาราธาบูชาองค์พระติดตัว เจริญพุทธานุสติอยู่ตลอดเวลา

 
 
 
(ชนวน ตะกั่วโบราณ และลูกสะกดตะกรุดโบราณ)
 

อนึ่งในการจัดสร้างพระชัยวัฒน์ในครั้งนี้ ได้นำหลักแห่งการเล่นแร่แปรธาตุผสมโลหะธาตุอันเป็นมงคลตามตำราโบราณ โดยนำโลหะห้าสิ่ง อันประกอบไปด้วย เงินบริสุทธิ์ ๑ ส่วน ทองแดงบริสุทธิ์ ๑ ส่วน ทองเหลือง ๑ ส่วน ตะกั่ว ๑ ส่วน และสัมฤทธิ์ ๑ ส่วน มาหล่อหลอมเป็นองค์พระขึ้นมา ทั้งนี้ได้จัดพิธีเททองหล่อพระชัยวัฒน์ขึ้นตามฤกษ์ยามโบราณ ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕ต เป็นวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน๙ เป็นวันธงชัย ตรงกับเพชรฆาตฤกษ์อันเป็นฤกษ์แห่งการปราบปราม ปัดเป่าอุปัทวอันตรายทั้งปวง เด่นทางด้านนิรันตรายโดยเฉพาะ   หากหล่อพระในฤกษ์ยามดังกล่าวย่อมมีอานุภาพมาก มีเดชมาก ทั้งสามารถอธิษฐานอาราธาบูชาได้ ๑๐๘ ประการ

 
 
 
(ชนวน เม็ดเงินบริสุทธิ์)

ส่วนภายใต้ฐานพระกริ่งจะบรรจุด้วยเม็ดกริ่งเงินบริสุทธิ์ พร้อมบรรจุผงพทธคุณ ผงอิทธิเจ และว่านยาต่างๆตามตำราโบราณ นอกจากนี้จะได้ขอความเมตตาจากครูบาอาจารย์ให้ท่านเมตตาจารยันต์ "นะเศรษฐี" อันเป็นยันต์นะ ที่ใช้ทางโชคลาภ เมตตา ค้าขาย ฯลฯ สำหรับในขั้นตอนการประกอบพิธีพุทธาภิเษกองค์พระชัยวัฒน์ จะนำไปขอความเมตตาจากครูบาอาจารย์ให้ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกในช่วงไตรมาสเข้าพรรษา และท้ายสุดจะประกอบพิธีเบิกพระเนตรจุลเจิมองค์พระ ตามตำราโบราณ พร้อมจัดพิธีสถาปนาพระชัยวัฒน์ขึ้น ในฤกษ์ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง นับว่าพระกริ่งรุ่นนี้ดีนอกและดีใน

 
 
(ชนวน ทองแดงบริสุทธิ์)
 
 
หมายเหตุ  พระชัยวัฒน์ดังกล่าว ทางชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย
เปิดให้สั่งจองบูชา ในราคาองค์ละ ๒,๕๐๐ บาท (พร้อมค่าจัดส่ง ๑๐๐ บาท) 
โดยทางชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย จะจัดส่งพระชัยวัฒน์ พร้อมแผ่นดวงสถาปนา และสูจิบัตรการจัดสร้าง จำนวน ๑ ชุด
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
 
ท่านใดที่สนใจติดต่อเช่าบูชา กรุณาโอนเงินเงินมัดจำล่วงหน้า ๑๐๐๐ บาท
และโอนเงินงวดสุดท้าย ก่อนวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรายุทธ เอกคณาสิงห์ ๐๘๒-๑๑๗-๙๙๗๕
 
ปัจจัยค่าเช่าบูชาหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดซื้อผ้าไตรกฐิน เพื่อนำไปทอดถวาย
ณ วัดทุ่งสำราญ บ้านตาเฮอ ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 

ท่านสามารถติดต่อร่วมทำบุญได้ที่

ชื่อบัญชี ศรายุทธ เอกคณาสิงห์
ธนาคารกรุงไทย   สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี 980-5-29040-9

 

 

 

ประมวลภาพ พิธีเททองหล่อ
"พระชัยอุ้มบาตรน้ำมนต์"
เนื้อโลหะเบญจธาตุ ประกอบด้วยเหล็ก ๕ สิ่ง ตามตำราโบราณ

ได้ฤกษ์เททองหล่อในฤกษ์ "เพชรฆาตฤกษ์" ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ เป็นวันมหาสิทธิโชค วันธงชัย และวันกระทิงวัน

โดยได้ประกอบพิธีบวงสรวง และเททองหล่อโดยพี่ไข่มุก เป็นตัวแทนจากชมรมพุทธศาสตร์ฯ เกิดเหตุมหัศจรรย์ขณะประกอบพิธีเททองหล่อหลายประการ อาทิ ฝนตกหนักหลังจากเททองหล่อพระเสร็จ นับว่าพระชุดนี้ดีนอกดีใน ทั้งมวลสาร ฤกษ์ยาม และพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมเป็นผู้อธิษฐานจิตปลุกเศก

 

 

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

ขอเชิญร่วมสั่งจอง "พระพุทธศรีสรรเพชร์ศาสดาบรมหาจักรพรรดิ์" ขนาหน้าตัก ๙ นิ้ว article
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญจัดสร้าง "พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ปางเปิดโลก เนื้อทองเหลือง article
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญ สบทบทุนจัดสร้างโรงครัวเอนกประสงค์ วัดทุ่งสำราญ article
ขอเชิญร่วมบูชา พระมหาอุปคุตเถระ รุ่น "ปราบมาร" article
ขอเชิญร่วมบูชาสั่งจอง "พระพุทธศิลาอัมรินทร์" เพื่อสบทบทุนจัดสร้างโรงครัว วัดทุ่งสำราญ article
มหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต ขอเชิญร่วมทำบุญจัดสร้างหัวใจพระเจ้า จำนวน ๙ ดวง article
ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจองพระพุทธรูปปางทรงเครื่องจักรพรรดิ์ ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว article
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญบูรณะพระอุโบสถ วัดยางบ่อภิรมณ์ article
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญ สบทบทุนจัดสร้างหลวงพ่อทันใจ ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก article
มหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี article
ขอเชิยร่วมทำบุญจัดสร้างรูปหล่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดสาทรอักขราราม article
ด่วน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี งานทำบุญประจำปีชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย article
มหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญบูรณะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ article
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญสบทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญ วัดทุ่งสำราญ article
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญสร้างพระพุทธศรีศากยมุนี article
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญสร้างผอบทองคำบรรจุพระพุทธนิมิตรพิชิตชัย article
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญจัดสร้าง ผอบทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ article
ขอเชิญร่วมทำบุญจัดสร้างสมเด็จองค์ปฐมต้น (หลวงพ่อรวยทันใจ) ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก article
ขอเชิญร่วมทำบุุญเป็นเจ้าภาพยอดฉัตร ๙ ชั้น (หลวงพ่อรวยทันใจ ) ณ วัดแจ้งสง่างาม article
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญ สบทบทุนกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งสำราญ article
ด่วน ขอเชิญร่วมทำบุญจัดสร้างพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง,พระเจ้าใหญ่ฝนแสนห่า และหัวใจพระเจ้า article
บุญด่วน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างผอบทองคำบรรจุพระพุทธมหาจักรพรรดิ์ ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก article
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญบูรณะศาลาการเปรียญ ณ วัดทุ่งสว่าง article
ขอเชิญร่วมงานหล่อพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ณ วัดป่าพุทธกุสมิง article
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญจัดสร้าง ผอบทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และหัวใจพระเจ้า
ขอเชิญร่วมงานหล่อสมเด็จองค์ปฐมต้น หน้าตัก ๘ ศอก ณ วัดอุทุมพร
บุญด่วน ร่วมจัดสร้างหัวใจพระ,ผอบพระบรมธาตุ สมเด็จองค์ปฐมทันใจ ๗ ศอก (เหลืออีก๖วัน) article
ด่วน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญจัดสร้างหลวงพ่อรวยทันใจ ณ วัดป่าริมคลอง article
ขอเชิญร่วมงานหล่อหลวงพ่อรวยทันใจ ณ วัดป่าริมคลอง article
ขอเชิญร่วมบูชาเหล็กไหลพญานาคสบทบทุนจัดสร้างสมเด็จองค์ปฐม article
ธรรมสัญจรทัวร์ คร้งที่ ๒ เดินทางสู่จังหวัดเลย article
ขอเชิญร่วมงานหล่อสมเด็จองค์ปฐมต้น ณ จังหวัดเลย article
ขอเชิญร่วมงานวางศิลาฤกษ์พระพุทธสมณโคดม หน้าตัก ๑๐ ศอก
ขอเชิญร่วมงานวางศิลาฤกษ์หลวงพ่อรวยทันใจ ณ วัดป่าริมคลอง
ขอเชิญร่วมงานวางศิลาฤกษ์ ณ วัดอุทุมพร article
ขอเชิญร่วมทำบุญจัดสร้างผอบ ทองคำ เงิน นาค article
มหากฐินทาน วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราชย์
มหากฐินทาน วัดบ้านตาเฮอ
มหากฐินสามัคคี ณ วัดแจ้งสง่างาม
ขอเชิญร่วมงานวางศิลาฤกษ์ ณ วัดอุทุมพร article
ขอเชิญร่วมงานบวงสรวงประจำปี พระธาตุโนนจำปา
ขอเชิญร่วมงานวางศิลาฤกษ์หลวงพ่อรวยทันใจ ณ วัดอุทุมพร article
วาระบุญเร่งด่วน ร่วมสร้างกุฎิกรรมฐาน ณ สำนักสงฆ์โนนงิ้ว
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งสำราญ
Headline
ขอเชิญร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ครั้งที่ ๑แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *

ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

dot
สมัครสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย
dot
dot
รับข่าวสารจากชมรมฯ

dot
bulletประวัติสมเด็จองค์ปฐมต้น
bulletประวัติการสร้างหลวงพ่อรวยทันใจ
bulletประวัติพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐมต้น
bulletสมาทานพระกรรมฐาน
bulletแนวทางการปฏิบัติกรรมฐาน
bulletการเจริญกสิณ ๑๐ ประการ
bulletการเจริญอนุสติ ๑๐ ประการ
bulletการเจริญอสุภกรรมฐาน ๑๐ ประการ
bulletการเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา
bulletการเจริญจตุธาตุววัฏฐาน
bulletการเจริญพรหมวิหาร ๔ ประการ
bulletการเจริญอรูปฌาณ ๔ ประการ
bulletการฝึกวิชามโนมยิทธิ
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกใหม่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot


พระมหาเจดีย์ทั่วสกลชมพูทวีป
พระพุทธปฏิมาทั่วสกลชมพูทวีป
รอยพระพุทธบาททั่วสกลชมพูทวีป
พระบรมสารีริกธาตุ
พระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้า
พระอรหันต์ธาตุ
พระพุทธสรีรธาตุ
อานิสงค์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
พระธาตุปาฏิหาริย์
พระธาตุข้าวบิณฑ์


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศไทย ๗๗ หมู่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๘๒-๑๑๗-๙๙๗๕