www.jidsai.com ประวัติรอยพระพุทธบาทสระบุรี
ReadyPlanet.com

 หน้ารวมกระทู้ > ประวัติรอยพระพุทธบาทสระบุรี

ประวัติรอยพระพุทธบาทสระบุรี
avatar
webmaster


 

 

ประวัติรอยพระพุทธบาท

ณ สุวรรณบรรพตคีรี

          รอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ประดิษฐาน ณ ไหล่เขาสุวรรณพรรพต หรือ เรียกว่า เขาสัจจพันธคีรี อยู่ในท้องที่ ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พบในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตรงกับสมัยของ พระเจ้าทรงธรรม โดย นายพรานบุญ เป็นผู้พบ พระเจ้าทรงธรรม ทรงสถาปนา ยกที่พระพุทธบาท ขึ้นเป็น "พระมหาเจดีย์สถาน" โปรดให้สร้าง มณฑปยอดเดียว สวมครอบรอยพระพุทธบาท และ สร้างปูชนียวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทธรูป พระอุโบสถ พระวิหาร เป็นต้น และ ยังทรงพระราชทาน อุทิศ ที่ดินโยชน์หนึ่ง โดยรอบพระพุทธบาท ถวายเป็นพุทธบูชา โปรดสร้าง พระราชนิเวศน์ ที่เชิงเขา สำหรับ เป็นที่ประทับเวลาเสด็จ ไปทรงนมัสการพระพุทธบาท อีกทั้งยังโปรดเกล้า ให้ตัดทาง สร้างถนน ตั้งแต่ท่าเรือ (อยู่ในจังหวัดพระนครศรึอยุธยา) ขึ้นไปจนถึง เขาสุวรรณบรรพต เพื่อให้มหาชนทั้งหลาย เดินทาง ไปนมัสการได้ โดยสะดวก

          รอยพระพุทธบาท มีลักษณะ เป็นรอยอยู่ในศิลา มีลักษณะ เหมือนรูปเท้าของมนุษย์ มีขนาดกว้าง 21 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว ลึก 11 นิ้ว ประดิษฐาน ในมณฑปน้อย ซึ่ง มีมณฑปใหญ ่ครอบไว้อีกชั้นหนึ่ง ลักษณะของพระมณฑป เป็นอาคาร รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประกอบ เครื่องยอดรูปปราสาท 7 ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ สีเขียว มีซุ้มบันแถลง ประดับทุกชั้น มีเสาย่อมุมไม้สิบสอง ปิดทอง ประดับกระจก เป็นรูปเทพนม และมีพุ่มข้าวบิณฑ์ บานประตูพระมณฑป เป็นงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมของเมืองไทย ทางขึ้นพระมณฑป เป็นบันไดนาคสามสาย หมายถึง บันไดเงิน บันไดทอง และบันไดแก้ว ที่ทอดลงมาจากสวรรค์ หัวนาคที่เชิงบันได หล่อด้วยทองสำริด เป็นนาค 5 เศียร บริเวณรอบมณฑป มีระฆัง แขวนเรียงราย เพื่อให้ ผู้มานมัสการได้ตี เป็นการแผ่ส่วนกุศล แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย พระอุโบสถ และ พระวิหารต่างๆ ที่อยู่รายรอบ ล้วนสร้าง ตามแบบศิลปกรรม สมัยกรุงศรีอยุธยา และ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้น

tip.jpg (30567 bytes)

 

          งานนมัสการ รอยพระพุทธบาท เริ่ม เมื่อพระเจ้าทรงธรรม ทรงสร้างพระมณฑป และ พระอารามขึ้น แล้ว ทรงกำหนด งานเทศกาล สำหรับมหาชน ไปนมัสการ พระพุทธบาท ในเดือน 3 ครั้งหนึ่ง เดือน 4 ครั้งหนึ่ง เป็นประเพณ ีแต่นั้นมา ปัจจุบันนี้ กำหนดว่า ปีใด วันตรุษจีน ตรงกับเดือน 3 ปีนั้น เปิดงานนมัสการ ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ไปสิ้นสุด วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 รวม 15 วัน ถ้าตรุษจีน เลื่อนไปเดือน 4 จะเปิดงาน วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 รวม 15 วัน เช่นเดียวกับ เดือน 3 ในช่วงงานเทศกาลประจำปี จะมีประชาชน ทั้งในจังหวัดสระบุรี และทั่วประเทศ จำนวนหลายแสนคน พากันหลั่งไหลไปนมัสการ พระพุทธบาทกันคับคั่ง แม้กระทั่ง ชาวต่างประเทศ เช่น ประชาชนชาวมาเลเซีย ชาวสิงคโปร์ ก็นิยม มานมัสการ รอยพระพุทธบาท ในวันตรุษจีน เช่นกัน นอกจากนี้ ก็มีนักทัศนาจร ชาวต่างประเทศ ก็มาเที่ยวชม รอยพระพุทธบาท อยู่เนืองๆ

          ในสมัยโบราณ ถือกันว่า ถ้าผู้ใดไปนมัสการ รอยพระพุทธบาท ที่จังหวัดสระบุรีนี้ ครบ 3 ครั้งแล้ว เมื่อตายไป ก็จะได้ ขึ้นสวรรค์กันทุกคน เนื่องจาก การเดินทาง ในสมัยนั้น มีความลำบาก ทุรกันดาร ต้องเสี่ยงกับ การเป็นไข้มาลาเรีย ในสมัยนั้น จะต้องใช้เวลา ถึง 2 วัน ต้องเดินผ่านป่าดง ไม่มีบ้านเรือน ผู้ที่มุ่งมั่น ที่จะไปนมัสการ รอยพระพุทธบาท ด้วยกุศล เจตนา แม้เดินทางไป ด้วยความเหนื่อยยาก หากได้สักการะบุชาแล้ว ก็หายเหนื่อย

          ปัจจุบัน การเดินทางมานมัสการ รอยพระพุทธบาท สะดวก สามารถนำรถยนต์เข้าไป จนถึง ลานจอดรถ ที่หน้าวัด ได้เลย ทางวัด ได้จัดอำนวย ความสะดวก ทั้งด้านห้องน้ำ บริเวณลานจอดรถ อาคารร้านค้า และลานพักผ่อน

 

 

borpran2.jpg (5562 bytes) 

ตำนานบ่อพรานล้างเนื้อ

                           

          บ่อพรานล้างเนื้อ อยู่ห่างจาก รอยพระพุทธบาท ประมาณ 1 กิโลเมตร ในปัจจุบัน สามารถนำรถยนต ์แล่นเข้าไปได้ บ่อหินนี้ เกิดจากหิน โดยธรรมชาติ และ มีแอ่งข้างบ่อหิน ซึ่งมองดูคล้าย หัวเข่าคน จึงเรียกว่า "บ่อพรานคุกเข่า" และ มีรอยปักหอก เป็นบ่อกลม จึงเรียกกันว่า "บ่อพรานปักหอก" ในบ่อเหล่านี้ มีน้ำไหลซึมออกมาไม่ขาด ในหน้าเทศกาลไหว้พระพุทธบาท ประชาชน จะพากันไป ตักน้ำจากบ่อนี้ แต่น้ำในบ่อก็ไม่แห้ง ยังคง ไหลซึมออกมาเสมอ ชาวจีน นับถือว่า เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ถึงกับตักใส่ขวด นำไปบริโภค และฝากญาติมิตร (ชาวจีน เรียกน้ำนี้ว่า เซียนจุ้ย)

          เรื่องราวของ พระสัจจพันธฤาษี ปรากฏ ในคัมภีร์โบราณว่า ได้จำศีลภาวนา อยู่ที่เขาพระพุทธบาท มาแต่เดิม เมื่อสมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จมาแสดง พุทธาภินิหาร ประทับรอยพระพุทธบาท ที่เขานี้ ฤาษีองค์นี้ เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา จึงขออุปสมบท เป็นพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้า ก็ทรงประทานอุปสมบทให้

 

วิธีสักการะรอยพระพุทธบาท
เรื่อง และภาพประกอบโดย พุฒิวงศ์ บุษบวรรษ

การสักการะ รอยพระพุทธบาท นั้น เป็นหนึ่งในความเชื่อของชาวพุทธไทย ว่าเป็นมงคลแก่ชีวิต แทรกด้วยความหมายว่า จะดำรงตนอยู่ในศิลธรรม ตามพระธรรมคำสอน ที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้

รอยพระพุทธบาทนั้นมีทั้งรอยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่เชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทจริงๆ กับรอยพระพุทธบาทจำลอง ที่ชาวพุทธบรรจงสร้าง นิยมทำเป็นภาพมงคล ๑๐๘ ประการ รอยพระพุทธบาทที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ มีอยู่หลายที่ ในโอกาสนี้จะพาท่านไปชมรอยพระพุทธบาทจากสถานที่สำคัญ ที่มีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ คือ ที่เขาพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และเขาพระบาท หรือเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทรบุรี

 

รอยพระพุทธบาท ที่วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รอยพระพุทธบาทที่มีผู้คนนิยมไปสักการะบูชามาหลายยุคหลายสมัย

รอยพระพุทธบาท ที่เขาคิชกูฏ จังหวัดจันทร์บุรี เปิดให้ขึ้นไปสักการะบูชา ปีละ 2 เดือน ช่วงเดือนสาม ถึงเดือนห้า ของไทย

คาถาบูชารอยพระพุทธบาท (คัดลอกมาจากเขาคิชกูฏ)

ตั้งนะโม ๓ จบ

"อิมัง พุทธปาทั สัจจะ คาระเวนะ วันทานะ นะมามิหัง

ทุติยัมปิ อิมัง พุทธปาทัง สัจจะ คาระเวนะ วันทานะ นะมามิหัง"

ตะติยัมปิ อิมัง พุทธปาทัง สัจจะ คาระเวนะ วันทานะ นะมามิหังผู้ตั้งกระทู้ webmaster (jidsai-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-11-28 14:46:27


[1]

ความเห็นที่ 1 (1643378)
avatar
บีม

รักชาวพระพุทธบาท

ผู้แสดงความคิดเห็น บีม (bembemoom1-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-03 10:35:49[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *

ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.